Tillbyggnad i Lund

I kvarteren Professorstaden i Lund har vi fått uppdraget att bygga upp ett trapphus. Byggnaden kopplar ihop två våningar.
Det stora huset har varit indelad i separata lägenheter på ovan- och bottenvåningen. Meningen var att detta trapphus skulle koppla ihop två våningar, nu när en stor familj ska bo i huset.